Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,

Széchenyi utca 6.

OM azonosító: 033653

Telephely kódja: 001

Telefon: 42/500-058
---------------------------------------------

Intézményvezető:
Torda István Tamásné Nagy Ildikó

---------------------------------------------
Igazgatóhelyettesi iroda

Telefon: 06-30-176-6316

---------------------------------------------

Titkárság

Telefon: 06-30-176-6317

---------------------------------------------
Étkeztetés lemondása

Telefon: 06-30-176-6315
---------------------------------------------

Honlap:

www.kolcseygimnazium.hu

E-mail:

kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com
-------------------------------------------

Iskolatörténet

Iskolatörténeti prezentáció (Feltöltés alatt)Igazgatóink voltak

Kalucza Lajos

1993-2011

Kalucza Lajos
címzetes igazgató
1993-tól 2011-ig vezette a Kölcsey Ferenc Gimnáziumot.

Az ő menedzselése alatt vált iskolánk országos szinten is elismertté.


Dr. Hock Miklósné

1976-1993

Dr. Hock Miklósné
címzetes igazgató
1976 és 1993 között ült az igazgatói székben.

A küzdelmes és változó körülmények ellenére sikerült megőrizni az iskola szellemiségét, a Kölcsey-hagyományok ápolását. 1988-ban jubileumi ünnepségen emlékeztünk meg a névadó nevét viselő iskola történetéről, mindezt Évkönyvben jelentettük meg, s ezzel az évekig szünetelő hagyományt elevenítettük fel. (Dr. Hock Miklósné visszaemlékezése)


Gyarmati Jánosné dr

1967-1976

Gyarmati Jánosné dr.
aranydiplomás tanár
1967-1976-os időszakban volt az igazgató intézményünkben.

Büszkeséget, örömöt, de nagy felelősséget jelentett számomra az iskola vezetése. Növelte ezt, hogy a Minisztérium ránk bízta az egészségügyi szakközépiskola kialakítását, megszervezését. Nagy szüksége volt megyénknek a jól képzett egészségügyi középkáderekre, de iskolánk feltételei a képzésben sok nehézséget jelentettek. Mégis kemény és odaadó munkával sikeresen és szép eredménnyel mű-ködtettük szakközépiskolánkat 2 évtizeden át. (Gyarmati Jánosné dr. visszaemlékezése)


Gellér Erzsébet

1959-1967

Gellér Erzsébet
1959-től 1967-ig vezette a Kölcsey Ferenc Gimnáziumot.

Szigorú, ám következetes pedagógusként vált ismertté tanítványai körében, aki minden idejét az iskolának szentelte. Német, francia és orosz nyelvet tanított.


Porzsolt István

1954-1959

Porzsolt István
Iskolánk első igazgatója volt, aki 1954 és 1959 között töltötte be ezt a tisztséget.

Tapasztalattal vezető, szilárd erkölcsi jellemű, humánusan optimista, emberséges magatartása példa és érték volt kollégái és családja számára.

 Az iskola rövid története

            A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013 májusában ünnepelte 55 éves jubileumát. Az iskola 1958-ban vette fel Kölcsey Ferenc – a Himnusz költőjének – nevét. Ám maga az iskolaépület (a Széchenyi utca 6. szám alatt) több mint száz éves, s eredetileg pénzügyi palota volt.

Iskolánk elődje, a Kálvineum Tanítóképző Intézet 1928-ban kapta meg az épületet. Az intézet a tanítóképzés átszervezésével 1954-től fokozatosan leánygimnáziummá alakult át, 1958-ban végzett az első gimnáziumi osztály. Az első fiúk 1963-ban iratkoztak be, de számuk a 90-es évekig alacsony volt. Az iskola 1967-től húsz éven át vegyes profilú intézményként működött, a gimnáziumi mellett egészségügyi szakközépiskolai képzést is folytatott. 1987-ben az egészségügyi osztályok kiválását követően egy évig átmenetileg helyet biztosítottunk a művészeti szakközépiskolának is. Az 1988/89-es tanévtől nyílt lehetőség a tiszta profilú gimnázium megteremtésére. Ekkortól már csak négy évfolyamos gimnáziumként működik az intézmény, előbb öt, majd 1999-től évfolyamonként négy osztállyal. Ez azt jelenti, hogy azóta folyamatosan 550-560 között mozog gimnáziumunk tanulói létszáma.

Iskolánkban nem sokkal később, 1993-ban megújult a vezetőség is. A gimnázium korábbi vezetése alatt az iskolának nem volt igazán önálló arculata, speciális kínálata. Az új vezetés Kalucza Lajos igazgató úr irányítása alatt törekedett a megújulásra, a fenntartói, szülői és tanulói elvárásoknak megfelelő sajátos profil kidolgozására. A tantestület összetételében is jelentős változások következtek be. Tíz kolléga nyugdíjba vonult, és az új, fiatal munkatársak alkalmazásával a tantestület átlagéletkora 36 év lett. A dinamikusabb vezetés, a fiatal, lendületes tantestület újragondolta a céljainkat és feladatainkat. Megpróbálták úgy meghatározni speciális képzéseinket, hogy kínálatunk különbözzön a város és megye többi iskolájának képzési kínálatától.

Így a 90-es évek közepére kialakult a gimnázium jelenlegi képzési struktúrája, melynek specialitásai az emelt szintű nyelvoktatás több nyelvből, illetve a humán (jelenleg magyar-történelem) tagozat, amelyben történelemből, illetve magyar nyelv és irodalomból folyik emelt szintű képzés.

Az évek során a 16 osztályos gimnázium jól átgondolt, a város képzési szerkezetéhez is körültekintően alkalmazkodó képzési kínálata egyre vonzóbb lett és ez lehetővé tette a szelektív beiskolázást. A humán és a differenciáltan képző nyelvi tagozatos osztályokba évről évre egyre többen jelentkeztek.

2000-ben fejeződött be a majd százéves épület felújítása, illetve bővítése. A Nyíregyháza belvárosában elhelyezkedő épület városképi szempontból is impozáns látványt nyújt.


Kréta e-napló belépés
Kréta e-napló belépés

Elfelejtett Kréta felhasználónév, jelszó igényléséhez kérjük küldjön e-mail az alábbi címre:

E-mail: kolcsey.kretahelp@gmail.com

---------------------------------------------

e-Ügyintézés
e-Ügyintézés

---------------------------------------------

Fenntartó

Nyíregyházi Tankerületi Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

Telefon: +36 (42) 795-315

E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

URL: http://kk.gov.hu/nyiregyhaza

--------------------------------------------- Igazgató: Torda István Tamásné Nagy Ildikó