Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,

Széchenyi utca 6.

OM azonosító: 033653

Telephely kódja: 001

Telefon: 42/500-058
---------------------------------------------

Igazgató:
Torda István Tamásné Nagy Ildikó

---------------------------------------------
Igazgatóhelyettesi iroda

Telefon: 06-30-176-6316

---------------------------------------------

Titkárság

Telefon: 06-30-176-6317

---------------------------------------------
Étkeztetés lemondása

Telefon: 06-30-176-6315
---------------------------------------------

Honlap:

www.kolcseygimnazium.hu

E-mail:

kolcsey.nyiregyhaza
[kukac]kolcseygimnazium.hu

-------------------------------------------

A könyvtár története

 

Hogyan lesz a könyvek gyűjteményéből könyvtár? [1]

 

Alma máterünk 1959 óta működik jelenlegi helyén, egy 1902-ben elkészült, eredetileg nem iskolának szánt épületben.

Intézményünk első könyvtárosa, 1959-1973 között Csorba Sándor volt. Erre az időszakra az ugrásszerű fejlődés jellemző: kötelező olvasmányok nagy példányszámú beszerzései, a kézikönyvtári kötetek és a magyar-és világirodalom klasszikusai kerültek a könyvtári állományba.  Kezdetben a folyosókon és a tanári szobában, szekrényekben tárolták a könyveket.

1961 körül óriási fejlődést jelentett, hogy a könyvek egy helyre és szabadpolcra kerültek: a régi tortaterem szomszédságában elkülönített folyosórészben önálló helyiséget kapott a könyvtár. Ez a 20 m2-es, 2 m széles és 10 m hosszú, eredetileg folyosónak használt, alig fűthető helyiség első perctől kezdve nem volt alkalmas tanulócsoportok befogadására, az olvasók kényelmes kiszolgálására.

1969-ben nagy előrelépést jelentett, hogy az addig külön leltári egységként kezelt ifjúsági-és tanári könyvtár összevonása. Mivel az együttes állomány elérte a 10.000 kötetes nagyságrendet, Csorba Sándor könyvtáros függetlenített státuszba került.

 

Tőle vette át a könyvtárosi stafétabotot Zsoldos Jánosné, aki 1973. szeptember 15-től 2006. január 6-ig volt a Kölcsey Ferenc Gimnázium főállású könyvtárosa.

Az 1973-1987 közötti időszakban a diákok többsége a mostoha körülmények ellenére rendszeresen látogatta a könyvtárat, igényelték a hagyományos szolgáltatásokat. Szinte minden osztályban akadt olyan tanuló, aki szenvedélyesen szeretett olvasni, szívesen böngészett a magas polcokon. A könyvtári tárgyú magyar-és történelemórákat úgy tartotta Zsoldos Jánosné, hogy a „könyvtárat vitte be az osztályokba”. Katsányi Sándor  – Könyves-Tóth Lilla kézikönyve nyomán éveken át vezetett könyvtárfelfedező szakköri foglalkozásokat.

Az 1987/88-as tanév változást hozott az iskolai könyvtár számára. Az egészségügyi szakközépiskola leválásával megüresedett 54 m2-es alapterületű egészségügyi demonstrációs termet megkapta a könyvtár. Az új helyiség a Báthory utca felé néző földszintes melléképületben volt, a fizikai előadó és szertár, valamint egy kis számítógépes terem szomszédságában. A könyvtárlátogatások száma visszaesett. Három év múltán a tanulócsoportok száma újból elérte a tizenhatot, és ez azzal járt, hogy két-három osztály egy-két évig a Szabolcs utca 8. szám alatti részlegre járt, az egészségügyi szakiskola egykori épületébe. Ezeknek a tanulóknak végképp kiesett az iskolai könyvtár a látóköréből.

Az iskolai könyvtár technikai alapfelszereltségéhez tartozott ebben az időben az írógép, majd nagy fejlődést jelentett egy  fénymásoló gép beállítása és az 1993 tavaszán, pályázaton nyert számítógép és lézernyomtató üzembe helyezése.

A helyiség elülső részében három normál méretű fapolcra került a kézikönyvtár, illetve itt lett elhelyezve a két folyóirattartó polc. Az ablakmélyedésben állt a katalógusszekrény. Tanári asztallal (ez lett egyúttal a kölcsönzőpult is) és egy kisméretű falitáblával egészült ki a berendezés.  Ami a legfontosabb volt: 9 tanulói asztal is elfért a könyvtárban. Ez azt jelentette, hogy csoportfoglalkozásokra alkalmas helyszínt sikerült kialakítani.

Ettől az időtől kezdve egész osztályok helyett már inkább csoportfoglalkozások keretében történt a könyvtárhasználati ismeretek oktatása. Zsoldos Jánosné kiépítette a könyvtári tárgyú magyar –és történelemórák rendszerét az évfolyamok számára.

1981 őszén a gimnáziumi fakultáció keretében megindult a könyvtárkezelői ismeretek oktatása is az intézményben, egészen az 1996/97-es tanévig, mikor is az iskolavezetés kivette az intézmény fakultációs kínálatából a könyvtárkezelői ismereteket, mivel ez a tárgy megszűnt ötödik érettségi vizsgatárgy lenni.

A pedagógiai intézet 1997-ben elindította a könyvtáros asszisztens képzést, amelynek helyszíne lett a Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtára, a tanfolyam vezetésével pedig Zsoldos Jánosnét bízták meg.

1998-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisintézményi hálózatot hozott létre. Iskolai könyvtárunk  is tagja lett ennek a hálózatnak mint a könyvtárostanári továbbképzés és az iskolarendszeren kívüli könyvtárosképzés színhelye.

1998 őszén került a könyvtárba Bartos Enikő (férjhezmenetele óta Berei Enikő) informatikus-könyvtáros.

1999-ben címzett állami támogatásból megvalósulhatott az iskola épületének a bővítése. Az új bibliotéka kialakítására is ekkor került sor, a régi tornateremből választottak le egy 104 m2-es helyiséget. A maximális kihasználtságra törekedve mennyezetig érő polcok készültek a könyvtárba.

A helyiségbe ovális asztal és körülötte székek kerültek elhelyezésre, így vált a könyvtár tökéletesen alkalmassá csoportfoglalkozások és különféle szakmai rendezvények lebonyolítására, de –teremhiány esetén – néha nyelvi órák befogadására is. Korszerű technikai eszközök dolgában sem panaszkodhattunk, sajnos mára ez a géppark már elavult, felújításra szorul.

Az új bibliotékában a raktári rend kialakításakor szabályosságra törekedtünk, de praktikus szempontokat is figyelembe kellett vennünk. A kézikönyvtár polcain tökéletes a rend. A kétoldalas állványokra helyezett szépirodalom szoros betűrendben, a kötelező irodalom évfolyamok szerint csoportosítva található. Az ismeretközlő művek a szakjelzetek sorrendjében kerültek felrakásra, de a szédítő magasságban levő legfelsőbb polcok a napi használatban nem szükséges kötetek tároló helyei.

  1. januárjától 2006. októberéig az intézmény könyvtárostanára volt Szabadiné Vadnay Katalin, 2006. októberétől 2007. augusztusáig a könyvtárban dolgozott Juhászné Kovács Ildikó. 2008. szeptemberétől 2012. szeptemberéig volt iskolánk könyvtárostanára Torma Józsefné.

 

Jelenleg az iskolai bibliotékában két könyvtárostanár dolgozik: Antal Balázsné és Berei Enikő.

 

Az állomány nagysága ma már meghaladja a 18 ezer könyvtári egységet. Az új beszerzések jelentős hányadát teszik ki a tartós tankönyvek, melyek a folyosó végén kialakított Tankönyvtárban vannak elhelyezve. Ott, ahol az iskolai könyvtár 1961-ben megkezdte önálló életét.

 

Általában elmondható, hogy a 104 m2-es terület minden cm2-e hasznosításra került napjainkra. Az átköltözés óta eltelt évek alatt mára már szinte minden polc megtelt. Milyen jó lett volna, ha 1998-ban az egész tornatermet megkapja a könyvtár!

[1] Zsoldos Jánosné: Időutazás mennyezetig érő polcok között. In: A Kölcsey Ferenc Gimnázium évkönyve. Nyíregyháza, Örökségünk Kvk.,  2008. p.82-89. című írásának a felhasználásával

KeresésKréta e-napló belépés
Kréta e-napló belépés

Elfelejtett Kréta felhasználónév, jelszó igényléséhez kérjük küldjön e-mail az alábbi címre:

E-mail: kolcsey.kretahelp@gmail.com

---------------------------------------------

e-Ügyintézés
e-Ügyintézés

---------------------------------------------

Fenntartó

Nyíregyházi Tankerületi Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

Telefon: +36 (42) 795-315

E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

URL: http://kk.gov.hu/nyiregyhaza

--------------------------------------------- Igazgató: Torda István Tamásné Nagy Ildikó