Tisztelt Szülők!

Az elektronikus ügyintézés lehetősége a szülők, gondviselők mindennapos iskolával kapcsolatos ügyintézését segíti oly módon, hogy az eddig papír alapon benyújtott dokumentumokat elektronikus formában is elküldhetik iskolánkba.
Elérhetősége:
https://eugyintezes.e-kreta.hu

A felület használatával kapcsolatos bővebb információ:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

2019. március 01-jével az alábbi folyamatok használatának bevezetésére kerül sor:

1)      Kiiratkozás a köznevelésből;

2)      Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból;

3)      Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése;

4)      Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése;

5)      Vendégtanulói jogviszony bejelentése;

6)      Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása;

7)      Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása;

8)      Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása;

9)      Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői igazolás benyújtása;

10)  Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása;

11)  Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése;

12)  Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

 

KAFFEE tájékoztató füzet letölthető innen

 

A KAFFEE projektben kifejlesztett további folyamatok a későbbiekben, ütemezetten kerülnek bevezetésre, melyről aktuálissá válásukkor küldünk tájékoztatást.

Kréta e-napló belépés
Kréta e-napló belépés

---------------------------------------------

e-Ügyintézés
e-Ügyintézés

---------------------------------------------

Fenntartó

Nyíregyházi Tankerületi Központ


4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

Telefon: +36 (42) 795-315

E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

URL: http://kk.gov.hu/nyiregyhaza

---------------------------------------------