Igazgatói anyagok

2019.04.26

Ballagás_2019

2018.05.15

A-60.-évforduló

Néhány-gondolat-1956-os-forradalom-60.-évfordulójára

2016.10.01.

Szalagavató a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban


2016.05.18.

A szakmai életút értékelése

Évkönyv_2014

Évkönyv_2015

Folytonosság és reform a köznevelésben

Márk Attila Olivér – Unokáink is olvasni fogják

Intézményvezetői pályázat

Vezetői önértékelési jegyzőkönyv


2016.03.05

Mesterpedagógusok kötelező óraszáma

Visszasorolás a pedagógusok előmeneteli rendszerében


KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT– 2016. február 9.

Ettől az évtől a maturandusok csak úgy kaphatják meg érettségi bizonyítványukat, ha teljesítettek legalább 50 óra közösségi szolgálatot. A diákoknak több évük volt arra, hogy megfeleljenek az új előírásoknak. Kötelező feladatukat szociális vagy karitatív területen végezhették. A közösségi szolgálat toleranciára és érzékenységre kívánja nevelni a fiatalokat.

A Köznevelési Törvény változásával egy időben indult el az iskolai közösségi szolgálat. Az idei a negyedik tanév, amikor a diákok dolgozhatnak. A 2015-16-os tanévben lesz az első olyan évfolyam, akik az érettségi vizsgát már úgy kezdik meg, hogy befejezték a kötelező szolgálatot. Nyíregyházán több lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére, ha kötelező közösségi szolgálatukat akarják teljesíteni. Bár központi iroda vagy hely nincs, ahol koordinálnák ezeket a feladatokat, mégis számtalan helyen dolgozhatnak a diákok. Civil szervezetek, szociális,- és gyermeknevelési intézmények fogadják a középiskolásokat. Nyíregyházán a Központi Ifjúsági Egyesület munkatársai is állnak a tanulók rendelkezésére abban, hol, milyen feltételek mellett teljesíthetik a közösségi szolgálatot. A szervezet munkatársai szerint a fiatalok azokat a munkákat részesítik előnyben, amelyek a kortársak segítésére, a gyerekekre és az állatokra irányulnak. Az 50 óra teljesítését nevelő célzattal vezették be.

 

CÉL, HOGY SZÉLES LÁTÓKÖRREL RENDELKEZZENEK A VÉGZŐSÖK

 

Bálega János, a Központi Ifjúsági Egyesület vezetője azt mondta, a döntéshozói oldal ki akarta mozdítani a fiatalokat a társadalomba. Azt szerették volna, hogy ne legyenek begubózva, ne csak az iskola falai között éljék mindennapjaikat. Az volt a céljuk, hogy a fiatalok tanuljanak és tapasztaljanak meg olyan dolgokat, amelyeket később az életben hasznosítani tudnak. Mindezek mellett fejlődjön a szociális és életviteli kompetenciájuk, és akár a szakmai orientációban is segítse a fiatalokat.

A diákoknak először saját iskolájukban kell egyeztetni az osztályfőnökükkel. A pedagógus kiad egy olyan dokumentumot, amelyen a szülő hozzájárul ahhoz, hogy középiskolás gyermeke teljesítse 50 órás kötelezettségét. A közösségi szolgálatra vonatkozó törvény és végrehajtási rendelet nyolc területben szabályozza azt, ahol feladatukat teljesíthetik a fiatalok. Ebből meg kell jelölni maximum három olyan részt, amelyen a tanuló munkáját szeretné végezni. Ezt a papírt vissza kell juttatni az iskolának. A diákoknak azt javasolják, érdemes már a 9. évfolyamon elkezdeni a feladatot, hiszen az utolsó évben leterheltebbek lesznek az érettségi miatt. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a végzős osztályok valamennyi tanulója teljesítette már az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot, de a tizenegyedikes diákok fele is végzett már a munkával.

 

KIPIPÁLT FELADAT

 

Márk Attila Olivér, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója elmondta, összesen 118 szervezettel van együttműködési megállapodása az iskolának. Ebből 50 nyíregyházi partner, 58 pedig megyén belüli. Az igazgató hozzátette, a lényeg az, hogy a gyerekek szociális kompetenciája, szociális készségük fejlődjön.

A Kölcsey Gimnázium tanulói szívesen vettek részt a kötelező feladatban. Király Balázs végzős a gimnáziumban. Azt mondta, volt gyakorlaton a Vakok és Gyedgénlátók Egyesületénél, valamint a Mustárházban ismerkedett meg a rádiózás alapjaival. A tizenkettedikes diák hozzátette, társaságkovácsoló hatása is volt a közösségi munkának, hiszen egyik helyre sem egyesül, hanem barátokkal ment. Király Balázs jónak találta azt, hogy új dolgokkal ismerkedhetett meg.

A diákok a rendőrség segítségével végezhetnek bűn,- és baleset megelőzési munkát, dolgozhatnak a katasztrófavédelem munkatársaival, fogadják őket oktatási és olyan területen, ahol fogyatékkal élőknek vagy hátrányos helyzetűeknek tudnak segíteni. Külön terület a kortársakkal való sport és szabadidős elfoglaltság, de a kulturális és építészeti értékek védelménél is segíthetnek. Mindezek mellett környezetvédelmi területen is teljesíthetik a szolgálatot.

ME.


KONFERENCIA AZ ANYANYELVI OKTATÁSÉRT – 2016. Január 15.


 

mb. Igazgató

Kajatinné
Pogácsás Edit
mb. igazgató

---------------------------------------------
Fenntartó

Nyíregyházi Tankerületi Központ


4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

Telefon: +36 (42) 795-315

E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

URL: http://kk.gov.hu/nyiregyhaza

---------------------------------------------
Kréta e-napló belépés
Kréta e-napló belépés

---------------------------------------------

e-Ügyintézés
e-Ügyintézés

---------------------------------------------